тел: 075 337171075 203427075 304732

За Нас


Finance Pro е фирма која овозможува низа на стручни сметководствени, консултантски и финансиски услуги за мали и средни претпријатија, непрофитаблни организации, трговци-поединци и странски инвеститори кои инвестираат во нови бизниси во Македонија.

Нашата цел е унапредување на водењето на деловните финансии, кои нашите клиенти ги добиваат како услуги од калсичните сметководствени сервиси.

Она што не прави различни во овој тип на услуга кој се нуди на пазарот е нашето залагање да го подигнеме нивото на професионалност кога е во прашање сметководството, со што истото ке стане моќна алатка во рацете на современите менаџери за постигнување на повисоко ниво на профит, а не само услуга која се законски обврзани да ја добиваат со цел остварување на законските прописи и норми кои се актуелни.

Ние сме дел од постоењето на Вашиот бизнис.